Tag Archives: prototype verksted

FabLab oppstart fase 1

For å få muligheten til en raskere og tidligere oppstart av FabLab i Moss, har vi valgt å dele etableringen av prototype verkstedet inn i 2 faser: Fase 1 Fase 1 vil innebære en oppstart i Moss sentrum - i sentrale, lyse og store lokaler i gamle Lundegården. Gjennom Mosseregionens Eiendomsutvikling har vi fått en…
Les mer