For å få muligheten til en raskere og tidligere oppstart av FabLab i Moss, har vi valgt å dele etableringen av prototype verkstedet inn i 2 faser: Fase 1 Fase 1 vil innebære en oppstart i Moss sentrum – i sentrale, lyse og store lokaler i gamle Lundegården. Gjennom Mosseregionens Eiendomsutvikling har vi fått en […]