Om FabLab

HVEM ER VI?
 

Verket FabLab er et privat initiert prosjekt, som blant annet har fått tilskudd fra Innovasjon Norge og Østfold Fylkeskommune. Verkstedet er et medlemsbasert fellesverksted som har fokus på Digital Fabrication og prototyping, men som også tilbyr undervisning, opplæring og småskala produksjon. Verkstedet er på mange måter en digitalisert sløydsal, og er åpent for alle som har behov og interesse for å lære seg ny teknologi uten å måtte inneha spesifikk bakgrunn eller kvalifikasjoner.

Folk &Fe
 

Verket FabLab er en fullskala FabLab og tilknyttet det internasjonal nettverket Fab Foundation, med over 600 lab’er rundt omkring i verden. 

Målet for prosjektet er å bygge opp et tverrfaglig miljø, med mennesker fra alle aldre og bakgrunner – for å skape synergier, kreativitet og utveksling av kunnskap. Våre håp og planer for FabLab’en er at den skal bli et viktig og integrert bidrag innenfor skole og utdanning, og å være et nyttig verktøy for idé og produkt realisering for både privatpersoner og industri.
 
Digital modellering og fabrikkering er en prosess som knytter sammen idé/design og produksjon gjennom bruk av forskjellige teknologier (mikrokontrollere, 3d printing, laserkutting, CNC). Hvor man før måtte lage/bygge for hånd, kan man nå tegne idéen på PC ved hjelp av gratis programvare, og et par timer senere ha kuttet/frest/printet ut det man har tegnet – med millimeters presisjon. Ved å tilgjengeliggjøre for allmennheten teknologi som tidligere har vært forbeholdt industrien, legger man til rette for en hel ny måte å jobbe idéutvikling. Prosessen fra idé til ferdig prototype som før ville tatt mange mnd.og ha høy økonomisk risiko kan nå realiseres på én uke innenfor rimelige kostnader og gi en helt ny og realistisk innsikt i utviklingsprosessen. 
 
Verket FabLab samarbeider også blant annet med Kodeklubben Moss, med støtte fra både Tekna og NITO, og Kunnskapstrening IT – for å få fokus på programmering i skolen og for å legge grunnlaget for videre utforskning innen physical computing (ta koden ut i den fysiske verden).
 

Våre
 
samarbeidspartnere

Våre samarbeidspartnere er mange og varierte, her finner
du et lite knippe. Ser du FabLab som en riktig samarbeidspartner, da er det bare å ta kontakt.

våre
 
kompetanseområder

En FabLab dekker svært mange områder, og våre kunder er like forskjellige som innholdet. Er du på utkikk etter et passende og inspirerende kurslokale, eller er det noe du trenger å få laget – send oss gjerne en forespørsel!”

Design
Prototyping
Produksjon
Miljø
Gjenbruk
Undervisning

Fab
 
Academy

Et globalt forskningsakademi innen prototyping.