HVA:

På kurset lærer man hva som skal til for å starte opp og utvikle egen bedrift. Deltakeren har med seg det hun ønsker å utvikle, sin ide, sitt håndverk og sine ferdigheter. På kurset gis det faglig støtte og mulighet til å utvikle dette til konsepter og prototyper til produksjon eller presentasjon for et marked. Det gis en innføring i hvordan starte en bedrift og kunne få et levebrød ut av egen virksomhet. 

Kurset skal være et levende utviklingsverksted og kreativ møteplass, der kontakter skapes og nettverk bygges. Et lavterskel tilbud, der hver enkelt får kunnskap og egen avklaring på om ideen er bærekraftig. 

Det vil bli opprettet eget nettverk for prosjektet.

For HVEM:

Kvinner med innvandrerbakgrunn som ønsker å komme ut i norsk arbeidsliv med egen etablering. Personer som har et håndtverk eller en ferdighet de ønsker å utvikle. Eksempler kan være innen mat, søm, kunsthåntverk, språkferdigheter eller annen fagkompetanse som utvikles til produkter eller tjenester for salg i et marked. Norskkunnskaper på et grunnleggende nivå. 

Det vil bli gitt oppgaver som skal gjennomføres mellom hver samling.

 

Program

1 samling
Etablering av bedrift – hva innebærer det? Hvor viktig er nettverk? 

2 samling
Avklaring av idé og personlige ressurser. Fra idé til konsept? Hvem er målgruppen for konseptet? Forretningsanalyse. 

3 samling
Produktutvikling. Hvordan går man frem for å utvikle egne produkter? Hvilke muligheter har man og hva skal til.

4 samling
Økonomi. Hva kan vi tjene på konseptet? Lære enkel kalkyle og budsjett. Hva koster det å starte opp, finansiering. Regnskap, hva kreves? 

5 samling
Marked. Hvordan få produktet ut i markedet? Pitsjetrening og presentasjonstrening. Synlighet på nett. 

Søknadsfrist: 1 september
Oppstart: 27 september
Omfang: 5 samlinger á 1 dag, 5 veiledningskvelder og 1 julemarked
Hvor: Verket FabLab, Ibsensgate 4, 1530 Moss
Når: Alle samlinger varer fra kl. 10-16
Datoer:
Samling 1: 26.09
Samling 2: 18.10
Samling 3: 01.11
Samling 4: 15.11
Samling 5: 29.11

Påmelding:
Til: circularways@gmail.com
Frist: 15. september
For spørsmål, ta kontakt på:
Verket FabLab: post@verketfablab.no, 481 91 429
Circular Ways: circularways@gmail.com, 470 31 603

Kurset er gratis