Onsdag 27 juli var det robot samling med robot klubben NorBot fra Oslo. Målet var å se om det var noen interesse for å få til et eget robot miljø i Moss, som er åpen for alle aldre. Det ble en vellykket kveld, hvor de som møtte opp fikk sett og spurt litt om hvordan man kommer i gang med å bygge egne roboter – og det samlet seg en gruppe som kunne tenke å starte en fast klubb her byen. NorBot tilbød seg også å stille opp med resurser på kommende samlinger og hjelpe til med å få miljøet i gang. Vi gleder oss til videre samarbeid!

Hvis du ønsker å komme i kontakt med robot klubben anbefaler vi deg å ta kontakt med FabLab’en på e-post: post@verketfablab.no.