Onsdag 25 januar hadde vi oppstart av Norges første runde av Fab Academy! De første 2 studentene er Hanne Eriksen fra Verket FabLab og Jacob Nilsson fra Sverige. Første undervisningen foregikk på skjermen, hvor 260 klasser fra hele verden var logget på for å få med seg Neil Gershenfields lecture fra sitt kontor på MIT. Dette er et interaktivt kurs hvor undervisningen er toveis og man har muligheten til å stille spørsmål underveis, dermed skulle man tro at dette ville by på problemer på mange plan, men 3 timer gikk unna uten en eneste forstyrrelse eller brudd! Da er det bare til å sette i gang med første prosjekt, som er å opprette egne nettsider i HTML og komme med forslag til hovedprosjektet som skal påbegynnes i juni.