Vi har fra 2016 vært sponset med lokaler av Mosseregionens Eiendomsutvikling, som har vært helt essensielt for at vi har kunnet starte opp og utvikle konseptet til det det er i dag. Men vi har fortsatt en lang vei å gå, og derfor er den utrolig gode nyheten om at vi blir sponset videre med lokaler av MEU fantastisk å motta i det nye året. Dette gir oss fortsatt tro på konseptet og gleder oss til å utvikle dette videre!