MEU sponser FABLAB videre!

Vi har fra 2016 vært sponset med lokaler av Mosseregionens Eiendomsutvikling, som har vært helt essensielt for at vi har kunnet starte opp og utvikle konseptet til det det er i dag. Men vi har fortsatt en lang vei å gå, og derfor er den utrolig gode nyheten om at vi blir sponset videre med lokaler av MEU fantastisk å motta i det nye året. Dette gir oss fortsatt tro på konseptet og gleder oss til å utvikle dette videre!