28 September var dagen for besøk fra Lær Kidsa Koding, hvor lærlinger fra IKT linjene fikk en liten innføring i hvilke muligheter og ressurser som finnes . LKK er en organisasjon som jobber for å få fokus på programmering i skolen – og som er svært aktive når det gjelder å organisere aktiviteter og kurs innen programmering. Som LKK er også Kodeklubben en ideell organisasjon som har behov for hjelp fra frivillige til å arrangement og kurs – hvis dette er noe du som voksen kunne tenke deg å engasjere deg i anbefaler vi deg å ta kontakt med lederen av Kodeklubben Elisabeth Breimo på mail: elisabet.breimo@gmail.com.