Vi var så heldige å få lov til å være verter for Ungt Entreprenørskaps Kick Off for lærere i Østfold! Sammen med Innovasjon Norge og Sparebank1 ble det en super dag hvor deltagerene ble presentert for en helt ny måte å tenke prototyping på og hvordan man kan forenkle og effektivisere veien til realisering av idéer.