Internasjonalt privat offentlig samarbeidsprosjekt med FabLab Spinderihallerne i Vejle Kommune.

October 26, 2022

FabLab

Nyheter

 

Artikkel er hentet fra Moss Avis:

” I 2019 ble Mosseselskapet Verket FabLab presentert som et foregangsprosjekt for undervisning på en UNESCO-konferanse i Spania. Nå satser skaperverkstedet videre med internasjonalt samarbeid.

– Det er ikke mange som jobber på den måten vi gjør innen undervisning i Norge, og det er noe vi ønsker å videreutvikle.

Dette sier Hanne Eriksen, gründeren som står bak Verket FabLab. Nå har skaperverkstedet fått innvilget prosjektmidler fra EU.

– Støtten fra EU betyr mye og jeg er veldig fornøyd. Vi var helt avhengige av å få disse midlene til å gjennomføre prosjektet, fortsetter Eriksen.

 

Danske kontakter

Moss Avis har tidligere omtalt Verket FabLab, som er et medlemsbasert fellesverksted som har fokus på digital fabrikasjon og prototyping. Skaperverkstedet i Ibsens gate i Moss sentrum tilbyr undervisning, opplæring og småskalaproduksjon.

Prosjektmidlene de nå har fått innvilget fra EU skal gå til utvikling av undervisningsmetoder innen entreprenørskap og teknologi.

For å jobbe mot dette målet har selskapet inngått et samarbeid med sine danske kolleger.

– Jeg ble kontaktet av Vejle Kommune i Danmark som har en kommunal FabLab. De lurte på om jeg var interessert i å være med på et EU-samarbeidsprosjekt.

Hun er strålende fornøyd med selskapets nye nordiske partnerskap:

– Nå får vi besøk fra Danmark, og det blir studieturer for kunnskapsutveksling i Sverige og Finland!

 

– Ønsker samarbeid med grunnskolen i Moss

Målsettingen med det nye prosjektet er å utvikle et produkt for entreprenørskapslære og lage en metode for digital fabrikkering og prototyping i undervisning. Verket FabLab håper dette skal skape mer fokus på bærekraftige løsninger.

– Hva betyr dette for dere økonomisk, Eriksen?

– Først og fremst er dette et forprosjekt og prosjektmidlene blir veldig viktige. Til sammen blir det noen hundretusener i omfang for å gjennomføre.

Mye av motivasjonen bak prosjektet er at Verket FabLab ønsker et samarbeid med grunnskolen i Moss. De vil hjelpe skolene og lærerne å utvikle en metodikk for prototyping, og vise dem hvordan man kan bruke entreprenørskap som en metode for undervisning på skolen.

– Vi tilbyr allerede Fab Academy som blir globalt distribuert fra MIT. Det er per nå for omfattende for lærere og skoler. Tanken med dette prosjektet er derfor å bygge dette om til noe som er gjennomførbart på utdanningsnivå grunnskole og videregående skole i Norge, som har kortere tid å jobbe på, avslutter hun.”

Foto er hentet fra Spinderihallerne