FabLab+Østfold Fylkeskommune

FabLab+Østfold Fylkeskommune

Verket FabLab i Moss har fått 500 00 kroner av Østfold fylkeskommune for å etablere egne nettverk i de videregående skolene i Østfold.

Pengene som er bevilget fra Næring og kulturkomiteen skal gå til utarbeiding av modeller for bruk av FabLab i videregående skoler, kursing av lærere, veiledning av ungdomsbedrifter og digitale verktøy for bruk i undervisningen.