For å få muligheten til en raskere og tidligere oppstart av FabLab i Moss, har vi valgt å dele etableringen av prototype verkstedet inn i 2 faser:

Fase 1

Fase 1 vil innebære en oppstart i Moss sentrum – i sentrale, lyse og store lokaler i gamle Lundegården. Gjennom Mosseregionens Eiendomsutvikling har vi fått en unik mulighet til å bli synlige i by-bildet fra dag én, og bygge opp vårt prosjekt over tid. Dette er en midlertidig toårig fase som vil fungere som et pilotprosjekt for å gjøre en nødvendig kartlegging for fase 2. Åpningsdato vil bli annonsert nærmere ferdigstillelse.

Fase 2

Fase 2 er den langsiktige planen hvor man gjennom et samarbeid med Höegh Eiendom vil etablere et større og ferdig utviklet konsept i lokaler på Verket tomten i Moss. Dette er et område som er under utvikling, og vil gjennomgå store endringer de neste 2 årene.