Fab Academy for første gang i Norge! Utvidet søknadsfrist!!

Fab Academy for første gang i Norge! Utvidet søknadsfrist!!

Bli med på verdens første program i Digital Fabrication. Programmet tilbys nå på Verket FabLab i samarbeid med Fellesverkstedet, fra Januar 2017!

NB! Utvidet påmeldingsfrist! Det er fortsatt mulig å melde seg på både diplom studiet og enkeltvis moduler.

For påmelding til Diplomstudie og mer informasjon, sjekk ut:
http://fabacademy.org og/eller https://verketfablab.no/fab-academy/

For påmelding til enkeltmoduler, ta kontakt med Verket FabLab på: post@verketfablab.no.

Områder som dekkes i løpet av 6 måneder er:

- digital fabrication principles and practices
- computer-aided design, manufacturing, and modeling
- computer-controlled cutting
- electronics design and production
- computer-controlled machining
- embedded programming
- 3D molding and casting
- collaborative technical development and project management
- 3D scanning and printing
- sensors, actuators, and displays
- interface and application programming
- embedded networking and communications
- machine design
- digital fabrication applications and implications
- invention, intellectual property, and business models
- digital fabrication project development

Det er også mulig å delta på hver individuelle modul, dette har en egen kost på 2500,- per, modul og inkluderer materialer. Man vil ikke være kvalifisert for sertifikat fra MIT, men man vil motta dokumentasjon fra Verket FabLab om gjennomført kurs.