Bli med på verdens første program i Digital Fabrication. Programmet tilbys nå på Verket FabLab i samarbeid med Fellesverkstedet, fra Januar 2017!

NB! Utvidet påmeldingsfrist! Det er fortsatt mulig å melde seg på både diplom studiet og enkeltvis moduler.

For påmelding til Diplomstudie og mer informasjon, sjekk ut:
http://fabacademy.org og/eller https://verketfablab.no/fab-academy/

For påmelding til enkeltmoduler, ta kontakt med Verket FabLab på: post@verketfablab.no.

Områder som dekkes i løpet av 6 måneder er:

– digital fabrication principles and practices
– computer-aided design, manufacturing, and modeling
– computer-controlled cutting
– electronics design and production
– computer-controlled machining
– embedded programming
– 3D molding and casting
– collaborative technical development and project management
– 3D scanning and printing
– sensors, actuators, and displays
– interface and application programming
– embedded networking and communications
– machine design
– digital fabrication applications and implications
– invention, intellectual property, and business models
– digital fabrication project development

Det er også mulig å delta på hver individuelle modul, dette har en egen kost på 2500,- per, modul og inkluderer materialer. Man vil ikke være kvalifisert for sertifikat fra MIT, men man vil motta dokumentasjon fra Verket FabLab om gjennomført kurs.