Fra å starte med spørsmålet “Hva kan man bruke Digital Fabrication og FabLab til?”, ble dette fort endret til “Hva kan man IKKE bruke Digital Fabrication til?”. Mote, film, design, engineering, utdanning, miljø…her har dere lite innblikk etter 2 dager med workshop’s og foredrag på Fab11!