Mosseregionens Næringsutvikling

I samarbeid med MNU, Etablererservice og CWI arrangerer vi Gründercafé fire ganger i året . Et gratis event for gründere i regionene som ønsker å vite mer om hvilke tilbud som finnes for nyetableringer.