What is a FabLab

- Hva er en Fab Lab?
Fab Lab er et globalt nettverk av lokale laboratorier som muliggjør oppfinnelse ved å gi tilgang til verktøy som digital fabrikasjon

- Hva er i en Fab Lab?
Fab Labbene deler et evolusjonerende innhold hvor kjernevirksomheten er at du kan lage nesten hva du vil.

- Hva kan Fab Lab gi deg?
Operativ, pedagogisk, teknisk, finansiell og logistisk hjelp utover det som er tilgjengelig på en lab.

- Hvem kan bruke Fab Lab?
Verket FabLab er et åpent og medlemsbasert verksted som er åpent for alle som ønsker å bli medlem.

- Hva er ditt ansvar?
Sikkerhet: Ikke skade mennesker eller maskiner.
Operasjoner:Assistere med rengjøring, vedlikehold og forbedring av labben.
Kunnskap: Bidra med dokumentasjon og instruksjon

- Hvem eier Fab Lab-oppfinnelsene?
Design og prosesser utviklet på en Fab Lab kan beskyttes og selges på den måten oppfinneren selv ønsker, men det bør gjerne være tilgjengelig slik at folk kan bruke det til videre læring.

- Hvordan kan bedrifter/industri bruke Fab Lab?

Kommersielle aktiviteter kan prototypes og inkuberes i en Fab Lab, men bedriftene må ikke være i konflikt med andre bruksområder som ikke har med innholdet i Fab Labber å gjøre.

 

 

Fab Lab er et fellesverksted og et konsept utviklet av Neil Gershenfield, direktør av MIT's Center of Bits and Atoms. Han er hjernen bak den revolusjonerende ideen om å skape en 3D (eller tredje?) digital revolusjon. Han kalte det for fabrication laboratory og forenklet det til navnet Fab Lab.

Fab Lab kan man designe og produsere sine egne produkter/prototyper i 2D- og 3D-form hvor man bruker datamaskiner ved hjelp av programmering og 3D programmer til å kommunisere med maskiner og elektroniske verktøy for å få ønsket produkt.

Fab Lab-konseptet digital fabrikasjon er i dag spredt over hele verden. Det finnes i dag over 1000 Fab Labber, blant dem er Verket Fab Lab, og har blitt et populært konsept som ekspanderer stort verden over. Se kartet over alle Fab Labbene i verden her

Enkeltpersoner og bedrifter kan benytte seg av Fab Lab. Prosjekter som blir utviklet og produsert kan være alt fra solcelle- og vindkraftturbiner, trådløst datanettverk, analytiske instrumenter for jordbruk og helsevesenet og boligtilpasninger. FabLab er også mye brukt innen arkitektur og landskapsmodellering for produksjon av modeller.

 

 

 

Mer info om Fab Labbene finner du her:FabFoundation.