Hvordan startet det?

Verket FabLab AS er et prosjekt som ble initiert i 2015 av design firmaet Frøken Eriksen, og deretter utviklet seg til et samarbeidsprosjekt med Innovasjon Norge , Østfold fylkeskommune, Kodeklubben og Næringshagen Østfold Moss.

Verket FabLab AS er en del av det globale nettverket FabLab som idag inkluderer over 1500 FabLab’er rundt om i verden. FabLab er en forkortelse for Fabrication Laboratory og er hovedsaklig et sted for Digital Fabrication (prototyping) – men også et møtested for “minds alike”. Gjennom å tilgjengeliggjøre ny teknologi og maskinvare for allmennheten har man sett en helt ny utvikling når det gjelder prototyping og skaperglede, som før kun var tilgjengelig for spesifike industrier eller yrkesgrupper. Med det finner man like mange tilnærmingsmåter som brukere, og alle har sine egne mål og behov for sine prosjekter.

Det er i dag mange begreper som blir brukt om lignende verksteder, som Makerspace, Hackerspace, Hub og FabLab. Det som skiller en FabLab fra mange andre tradisjonelle verksteder er hovedsaklig 3 ting: Opplæring, digitial maskinpark og et basis utvalg av maskiner. Inkludert i medlemskapet får man opplæring i maskiner og programvaren man trenger, og i.o.m FabLab er bygget på Open Source og Sharing culture er all programvare tilgjengelig og gratis på nett.