Studenter ved kurset lærer hvordan man kan få tall og koder til å bli til et håndfast produkt
ved bruk av fellesverkstedet Verket Fab Lab.

Du lærer å bruke Verket Fab Lab sine digitale fabrikasjonsverktøy til å skape et produkt eller en prototype.

Da bruker du disse verktøyene:

  • G.Weike Laserkutter
  • CNC precision Milling Machine
  • 3D printer
  • GCC Vinyl Cutter
  • CNC fullsize milling machine
  • Du lærer å design- og produksjon av elektronikk ved å produsere kretskort ved hjelp av en rekke sensorer og utgangsenheter.
  • Du lærer å programmere AVR-mikrokontrollere
  • Du lærer forming og støping
  • Du lærer 3D scanning og printing

 

KURSPLAN

Akademiet er delt inn i 16 moduler og inneholder:

1.  Digital fabrikasjon – hvordan det utøves i praksis

2.  2D- og 3D-modellering

3.  Laserkutting

4.  Elektronisk design og produksjon

5.  CNC-fresing

6.  Input device

7.  3D-modellering og -støping

8.  Mekanisk design.

9.  3D scanning og printing

10. Output device

11. Grensesnitt og applikasjonsprogrammering

12. Innføring i nettverk og kommunikasjon

13. Maskindesign

14. Digitale fabrikasjons, applikasjoner og implikasjoner

15. Lisens, eiendomsrett og forretningsmodeller

16. Prosjektplan

17. Final Project