SEMESTERAVGIFT

Fab Academys studieavgift vil komme på ca. 5000 (USD/€) / 45 000,- NOK.

 

Hva inngår i prisen?

 • Alt av nødvendig materiale for å gjennomføre programmet
 • 16 timer i uken med praktisk Fab Lab-tilgang og personlig veiledning/instruksjon
 • 1 års vurdering og evaluering (det er to evalueringsrunder pr. studieår)
 • 1 diplom + frakt
 • 1 sertifiseringsbevis (viser til fullført studie)
 • Individuell plass i Fab Academy-arkivet med medfølgende tilgang og vedlikehold på livstid.
 • Tilgang til Live Fab Academy Video Conferencing System (MCU) og fakultetet.
 • Tilgang til laboratorieutstyr og fasiliteter (etter avtale/enighet med Verket Fab Lab)
 • Gratis tilgang til den årlige FAB-konferansen og Diplomprisutdelingen (kun studenter med oppgradering)
 • Gratis programvarelisenser for utvalgte programvarepakker i løpet av studiet.
 • Livstidmedlemskap til Fab Academy Alumnigruppen.

 

VIKTIG: Etter dette vil ekstra kopier og tilgang til instruksjon og evaluering få ekstra kostnader – dette bestemmes av Verket FabLab.

Ekstrakostnader:

Eksamenskostnader                    – 250 USD

Kopi av diplom                             – 100 USD  +  forsendelse

Kopi av sertifiseringsbevis         – 50 USD    +  forsendelse

 

HVA BRUKER FAB ACADEMY &

VERKET FABLAB STUDIEAVGIFTEN PÅ?

 

1) Den lokale delen av undervisningen (2500 USD/€) er delt inn i fire deler:

 • 25% (625 USD/€) er for direkte studiekostnader, forbruksvarer og materialer til prosjektene.
 • 25% (625 USD/€) går til fasiliteter, innkjøpsmaskiner og driftskostnader for plassbruk.
 • 25% (625 USD/€) som blant annet drift av stedet som inkluderer planlegging av møter, følge opp studenter og å veilede klassetimene.
 • 25% (625 USD/€) er for instruksjoner. Individuell teknisk veiledning.

 

2) Den globale delen av undervisningen (2500 USD/€)  er også delt inn i fire deler:

 • 25% (650 USD/€) er til fakultetet. Dette dekker forbedring og utvikling av forelesningene, og det å drifte den globale utviklingen og vurderingen av læreplanen.
 • 25% (650 USD/€) er for den totale driften. Dette inkluderer det regionale tilsynet, og direkte støtte til klassen – for eksempel opptak av undervisningsvideoene.
 • 25% (650 USD/€) er for det administrative. Dette gjelder vanlige kostnader på tvers av klassene, inkludert økonomistyring, drift, logistikk, lagre videoopptakene og vedlikehold av servere.
 • 25% (650 USD/€) er til støtte for studentene. Dette dekker gjennomgang og akkreditering av studiearbeid, registrering for eksamen ved FABx-eventene samt bidrag til stipendier.


Om noder og Guruer

 • Nye Noder (nybegynnere) som lærer opp de fremtidige nodene, trenger en ekstern Guru for å ivareta driften og for å hjelpe til å instruere. Derfor går 25% av studieavgiften til å ivareta(?) Guruen.
 • Videreutviklede Noder er de Labbene som har nylig uteksaminerte instruktører (1år), slik vi har det her på Verket Fab Lab, som kan ta vare på driften, men som likevel vil trenge veiledning fra andre Guruer igjen.
 • Til slutt, i en Ekspert Node-lab har lokale instruktører. Dette betyr at Verket Fab Lab vil få 50% av studentavgiftene i sitt laboratorie.
 • Supernodenes struktur
 • Alle Fab Labber er gruppert rundt større superknutepunkter som støtter lokale forsyningskjeder for spesialisert materialer, mentorer med avanserte ferdigheter og som tilbyr større kapasitet og mer kompetanse.

 

BETALINGSINFORMASJON:

FAKTURA:

Dersom studenten ønsker å betale via faktura, ønsker vi at studenten tar kontakt med Central Coordination via mail: coordination@fabacademy.org. Dette bør gjøres snarest etter opptaksbrevet er mottatt.

Skal bedrift eller en organisasjon betale studieavgiften behøver vi å få tilsendt:

 1.         Fullt navn på bedriften/organisasjonen
 2.         Bedriftens folkeregistrerte adresse
 3.         Epostadresse fakturaen skal sendes til
 4.         Organisasjonsnummeret til firmaet, dersom bedriften er MVA-pliktig.

Skal du eller en annen person betale studieavgiften fra privat konto ønsker vi å få tilsendt:

 1.         Fullt navn og adresse
 2.         Passnummer og fødsels- og personnummer.

Central Coordination sender kun ut en faktura med hele studieavgiftsbeløpet som kan betales ved en transaksjon eller delt opp to betalinger, slik som forklart ovenfor.

– Fakturaen sendes ut før kurset/studiet starter.

 

VIA BANKOVERFØRING:

Navn på organisasjon:   IAAC (Institud d’Arquitectura Avançada de Catalunya)

Addresse: C/ Pujades nº102 08005 Barcelona

Kontonummer: 0049 6784 31 2716153842

Bankens navn: BANCO SANTANDER S.A.

Bankens postadresse: Av. Via agusta nº182, 08021, Barcelona

IBAN: ES8800496784312716153842

SWIFT: BSCHESMMXXX

NB! Forsikre deg om at bankoverføringens SUBJEKT er ditt personlige navn, og ikke er den personen som iverksetter overføringen.  Pass også på å velge SWITF-instruksjonskoden “OUR” når du bestiller bankoverføringen. Dette betyr at du må betale overføringsgebyrer.

 

VIA PAYPAL:

Betalingsbeløpet + 3,4% (PayPal overføringskostnader)

Vennligst send til: administration@iaac.net

Via kredittkort/VISA

Vennligst ta kontakt med oss på coordination@fabacademy.org