HVA KREVES AV DEG FOR Å SØKE?

På Fab Academy studerer du på det nivået du selv befinner deg på, men det er ønskelig med et minimums kjennskap til områdene listet under, dog ikke et absolutt krav.

  • 2D og 3D modellering
  • Digital fabrikasjon
  • Elektronikk/programmering
  • Webdesign og utvikling

 

SØKNADSPROSESSEN

Det er åpent for å søke fra September til November.

Potensielle søkere som ønsker å registrere seg som student i Fab Academy fyller ut et elektronisk skjema for å bli kvalifisert. Når Central Coordination (den administrative avdelingen til Fab Academy) mottar søknaden med søkerens profil, vil informasjonen sendes videre til Verket Fab Lab. Verket Fab Lab vil så vurdere søkerens informasjon og profil og igjen gi tilbakemelding til Central Coordination om søkeren er akseptert eller ikke.

Etter at søkeren er akseptert og har kommet inn på studiet vil det bli sendt ut et opptaksbrev med full informasjon om studiet samt betalingsinformasjon.

OPPTAKSPERIODEN

Opptaksperioden er fra desember til midten av januar. Studentene som har mottatt et opptaksbrev til Fab Academy må betale studieavgiften innen fristen er utløpt for å bli registrert som student og for å kunne starte studiet.

Dersom studenten skulle trekke seg fra studiet etter studiestart og har betalt studieavgiften, vil deler av beløpet bli tilbakebetalt i henhold til hvor langt ut i studiet studenten har kommet.

Har du allerede bestemt deg kan du søke deg direkte inn på studiet i dag.

SØKNADEN

https://form.jotformeu.com/FabAcademy/2019-students-application

STUDIESTART

Januar 2019