STUDIEAVBRUDD

Skulle studenten trekke seg fra studiet før studiestart og studieavgiften er betalt eller delvis betalt og sier ifra i god tid før studiestart vil Central Coordination refundere 85% av de betalte utgifter som overstiger forskuddsbeløpet på 2000 USD/€.

VIKTIG

For å få tilbakebetaling må studenten gi en gyldig begrunnelse for årsaken til tilbaketrekningen.

KANSELLERING AV KURSET

Verket FabLab forbeholder seg retten til å kansellere kurset dersom vi ikke har nok søkere til Fab Academy.
Dersom kurset blir kansellert vil studentene som allerede har betalt studieavgiften få 100% refusjon.