Fab Academy er et deltidsstudie som varer over en 6 måneders periode og starter opp i januar.

 • Studentene lærer å fremstille en prototype/produkt ved hjelp av digital fabrikasjon.
 • Det er en praktisk læringserfaring hvor studentene lærer mye på kort tid og hver uke blir et nytt prosjekt forberedt og gjennomført.
 • Studentene ser på og deltar i globale forelesninger som blir filmet og vist direkte over nettet.
 • Forelesningene vil skje hver onsdag klokken 15:00 til 18:00.
 • Det blir gjort opptak av hver enkelt forelesningene og er da tilgjengelig for studentene under hele semesteret.
 • To til tre ganger i uken vil studentene få tilgang til Verket FabLab –  studentene får da tilgang til nødvendig materiale, utstyr og maskiner og studentene vil få personlig veiledning til de forskjellige prosjektene.
 • Alle studentene i Fab Academy-kurset blir en del av et globalt FabLab / Fab Academy nettverk og kan kommunisere med andre medstudenter verden over.
 • Studentene har tilgang til en eller flere instruktører under hele studiet.
 • Verket FabLab støttes og følges også opp av andre regionale instruktører med mer avansert kunnskap og kompetanse innenfor de 16 modulene studentene skal gjennom.
 • Under studiet oppdaterer studentene ukentlig en portefølje som dokumenterer deres verk. Porteføljen vil bli gjennomgått av deres lokale instruktører og regionale Guruer, dette for å sikre at hver student oppfyller de globale standardene og følger utviklingen i aller beste praksis.
 • Fab Academys rolle er å iverksette, guide og teknisk trene opp nye studenter som kan brukes å lede og å delta i det globale FabLab-nettverkfellesskapet. Det er slik Fab Academy trener våre lærere/instruktører og slik blir FabLab-nettverket vårt større og bedre.  Samtidig er det også en fin måte å bli kjent med et bredt spekter av digital fabrikasjon, elektronikk, støping, modellering, og det å opparbeide seg gode ferdigheter og å øke kompetansen sin på kort tid.
 • Under studiet vil studenten lære hvordan man fremstiller en prototype og dokumentere ideene sine gjennom mange timer med praktisk øving og erfaring med digitale fabrikasjonsverktøy.

 

Dokumentasjon av de ukentlige prosjektene skal inneholde:

 • Selve oppgaven (hva du skal gjøre).
 • Hva Fab Academy vil at du skal lære hver uke.
 • Hvorfor du har valgt den valgte oppgaven.
 • Dokumentasjon av prosess og ferdig produkt.

Under prosjektene til studentene kontrollerer de informasjonen for hvert prosjekt i dokumentasjonen.

Studentene rådfører seg med sin lokale instruktør når prosjektet er fullført, slik at instruktøren kan inkludere dette i sin ukentlige evalueringsrunde.

Studentens instruktør vil informere om datoer og tidspunkt for innlevering og vurdering.

Etter fullført studier vil studentene bli tildelt Diploma av Fab Organization.

 

Uteksamineringsdagen:

Alle studenter som har bestått alle evalueringstrinnene/prosjektene vil motta Fab diplomaet på uteksamineringsseremonien.

Seremonien finner sted under den årlige Fab-konferansen i august/juli og Fab Academy-studenter fra hele verden kan få muligheten til å møte hverandre.

 

For mer informasjon om Fab Academy, sjekk ut deres nettside her: http://fabacademy.org