Fasiliteter inkluderer:
  • Egen nøkkel for 24/7 adgang
  • 4G wifi
  • Møterom for 6 personer. inkl. 42" presentasjons skjerm
  • A4/A3 4 fargeprinter
  • Gratis kaffe
  • Trådløs prosjektor
  • Eventrom
  • Kjøkken