Co-learning

Co-learning

Vi tilbyr kurs, opplæring og undervisning for både skoler, bedrifter og private.

 

FabLab er en organisasjon som har vokst ut ifra MIT (Massachusets Institute of Technology) og spredd seg til utdanningsinstitusjoner rundt hele verden. Dette ønsker vi å bringe videre, samtidig som vi ønsker å skape en plass hvor industri og utdanning møtes slik at begge parter skal kunne dra nytte av hverandre.

Vi jobber i dag med å utvikle FabLab skolenettverk for å kunne samkjøre og bygge opp en prosjekt metodikk og kompetansebredde innen teknologi, som skoler skal kunne benytte seg av for å nå sine mål og gi elever den kunnskapen de trenger i verden hvor teknologien utvikler seg i et stadig høyere tempo.

Områder hvor vi idag kan bistå utdanningsinstitusjoner (mer detaljert informasjon kommer):

 

Introduksjonsdag i FabLab konseptet

Vi tilbyr introduksjondager for ungdom-, videregående-, og høyskoler  i Østfold. Dette er en inspirasjonsdag hvor skoler får et innblikk i hva det globale nettverket FabLab er, og hva vi kan være for den individuelle skolen/eleven. Siden FabLab er et tverrfaglig verksted får man gjennom presentasjon og enkle fabrikkeringsøvelser innsyn i  hvordan en FabLab kan brukes i skolehverdagen innenfor de forskjellige fagene. Vi vil også sette fokus på hvordan FabLab kan være en arena for prosjekter og elevbedrifter, samt en læringsarena for elever som trenger og ønsker mer praktisk tilrettelegging av undervisning innen eks matematikk.

 

Kompetansehevingskurs for lærere

Dette kurset er ment som et tilbud for lærere med det formål om å skape inspirasjon, kunnskap og  kompetansen innenfor de fagområdene FabLab dekker. Det er et basiskurs der deltakerne får elementær opplæring i bruk av maskiner og 3D modellering. Dette kurset anbefales til alle som planlegger å ta med elever til FabLab.

Vi tilbyr kursing i bruk av maskiner og programvare som:

 • Laserkutter
 • 3D printer
 • CNC fresing
 • Foliekutter
 • 3D modellering
 • 3D scanning
 • Broderingsmaskin
 • Programmering av:
  • Scratch
  • Microbit
  • Arduino

Lengden på kurs avgjør hvilke maskiner man ønsker opplæring i, man kan kombinere flere maskiner i løpet av kurset.

Priser avtales i forhold til kurslengde, materialkost og antall deltakere.

Ønsker man skreddersydde opplæringskurs innen spesifikke områder kan dette avtales direkte med FabLab.

 

Prosjektgjennomføring skoleklasser

Lærere i dag møter ofte på utfordringer innen realisering av ønskede prosjekter i skolehverdagen. Samtidig settes det krav til at lærerene legger til rette for realistiske prosjekter i de ulike fagene, på tross av at lokalitetene og tilgjengelig teknologi ikke alltid er tilrettelagt.

FabLab har samarbeid med flere skoler hvor vi bistår med prosjekt, design og teknologikompetanse for lærere som ønsker å presentere elever for ny teknologi innen tverrfaglige prosjekter.

 

Elevbedrifter

I samarbeid med Ungt Entreprenørskap bistår vi elevbedrifter med utvikling av idé og konsept, og produsering av prototype.

For spørsmål rundt dette, ta kontakt på telefon: 481 91 429 eller post@verketfablab.no