Betingelser

Generelle betingelser:

• Alle medlemmer og brukere er underlagt de samme arbeidsplassbetingelser.

• Nedre aldersgrense for medlemskap er 16 år. Personer under dette har ikke tilgang til verkstedet uten følge av voksenperson med gyldig medlemskap.

• Fokus for verkstedet er å tilrettelegge for et miljø som legger til rette for vekst og utvikling.

• Det er ingen faste plasser og alle felles fasiliteter er tilgjengelig for alle på et likeverdig grunnlag.

• Verkstedet er foreløpig kun tilgjengelig i åpningstiden.

• Verkstedets felles fasiliteter er tilgjengelig for alle uten ekstra kostnad.

• Verkstedet er bygget på konseptet om størst mulig grad av selvbetjening i hverdagen.

• Et felles verksted er avhengig av at alle tar hensyn til hverandre i hverdagen. Det er utarbeidet rutiner og instrukser for bruk av de forskjellige maskiner og fasilitetene.

• Verkstedet er utformet slik at man kan gjøre ulike ting på ulike steder, utifra brukernes varierende behov.

• Møterom og fellesfasiliteter til bruk til profesjonell kurs- og konferansevirksomhet er ikke inkludert i medlemskapet og vil ha en egen sats.

• Egne skrivere, kaffemaskin eller annet personlig maskin- eller kjøkkenutstyr kan ikke tas med. Man betaler for bruk av printer etter de satser og rutiner som enhver tid gjelder.

• Man kan avtale avvikende betingelser for spesielle behov etter nærmere avtale med daglig leder.

• Medlemmer og brukere som etter verkstedets vurdering opptrer til sjenanse for andre brukere, eller ikke følger verkstedets regler for

oppførsel vil få en advarsel, og deretter bli utestengt/oppsagt dersom forhold ikke bedrer seg. Medlemskapet vil bli oppsagt ved alvorlig brudd på disse betingelsene.

• Med alvorlig brudd menes bl.a:

- Medlemskapet er personlig og kan ikke benyttes av andre enn den medlemskapet er registrert på.

- Tyveri fra verkstedet eller andre brukere

- Brudd på trivsels- og ro reglene

- Truende adferd

- Neglisjering av advarsler fra Verket FabLab

- Hvis ansatte av andre og sikkerhetsmessige grunner skulle se at medlem ikke er skikket til å operere verkstedets maskiner

- Ved mistanke om at medlemmer eller andre brukere er påvirket av rusmidler. Ved mistanke vil verkstedet kunne kreve at medlem

avlegger prøve for rus og/eller andre narkotiske stoffer.

 

Betaling pr. mnd

• Medlemskap betales per bruker pr. mnd. og betales forskuddsvis ved oppstart.

Andre tjenester og priser utover dette kan du finne på: https://verketfablab.no/priser-2/

• Avtalen løper automatisk dersom brukeren ikke sier opp.

• Avtalen har 3 mnd. bindingstid.

• Avtalen kan sies opp med 1.mnd varsel innen utgang av bindingsperioden.

• Kun skriftlig bekreftet oppsigelse innen fristen gjelder for partene i avtalen.

Oppstart

Den første fakturaen skal være innbetalt før man får tilgang til lokalene. Dette kan også betaltes kontant (kun kort) ved første oppmøte.

Kjøkken

Det er tilgang til kjøkken. Man spiser ikke ved arbeidsplassen man har valgt for dagen.

Det er åpent for å spise medbragt eller mat fra kjøkken i: kjøkkenet eller inngangspartiet/loungen.

Markedsføring

Intern markedsføring/salg/spam av tjenester i utstrakt bruk er ikke tillatt mot verkstedets medlemmer uten tillatelse fra daglig leder.

Ansvar

VIKTIG!

Verket FabLab fraskriver seg ethvert ansvar for tap og skader på personer eller gjenstander som oppstår under eller som følge av bruk eller opphold i verkstedet - herunder tap og skade på klær, personlige eiendeler, dokumenter eller utstyr.

Verket FabLab skal sikre at alle maskiner i lokalene er funksjonelle, dersom det oppstår teknisk feil har Verket FabLab ansvar for å reparere feilen raskest mulig.

Dersom medlemmer og andre brukere ved uaktsomhet eller uvøren oppførsel påfører skade på verksted, utstyr eller lignende, plikter medlem/bruker å erstatte tap. Det samme gjelder tap eller skade påført en annen medlem/bruker.

Opplæring

Ved opplæring er det Verket FabLab sine rutiner som opplæring som gjelder. Opplæring blir enten organisert i grupper på fellesopplæringskvelder, eller man kan gjøre avtale med verkstedets ansatte for når man ønsker opplæring. Ved enkelt avtaler må man gi verkstedet en ukes varsel i forkant. Opplæring gis ikke på medlemmers egen prosjekter, verkstedet har egne test prosjekter for opplæring  som brukes til dette - og medlemmer må ha gjennomført disse før man går i gang med eget.

Et vanlig medlemskap i Verket FabLab inneholder:

• Tilgang til alle lokalets fasiliteter, maskiner/verksted, møterom, kjøkken, felles/arbeidsrom

• Resepsjon

• Trådløst internet

• Medlemsbase

• Sosiale arrangemanger og interne kurs

• Service og vedlikehold av maskiner og fellesområder

• Renhold, strøm og oppvarming

• Opplæring i maskiner.

• Det vil bli satt opp felles opplæringskvelder for hver maskin med jevne mellomrom.

• Hvis man ønsker opplæring utenfor disse kveldene må dette avtales med ansatte 5 dager i forkant. Dette for at verkstedets ansatte vil ha mulighet til å organisere opplæringen. Forutsatt at maskinene ikke allerede er booket av andre.

• Medlemskap inkluderer IKKE produksjonstid. Ønsker man å produsere for salg gjelder egne timesatser og dagspass. Se "Produksjonstimer" og "Produksjonspass" i vår prisoversikt.

Materialer

Medlemskap inkluderer ikke materialer. Det vil være mulig å kjøpe basis materialer i verkstedet. Materialer utover dette vil medlemmer
og brukere være ansvarlig for å tilrettelegge selv ved behov. Verkstedet tilrettelegger gjerne å bestiller inn materialer for medlemmer ved anledning.

Betingelsene gjelder f.o.m 1.3.2017