Monthly Archives: januar 2016

FabLab oppstart fase 1

For å få muligheten til en raskere og tidligere oppstart av FabLab i Moss, har vi valgt å dele etableringen av prototype verkstedet inn i 2 faser: Fase 1 Fase 1 vil innebære en oppstart i Moss sentrum - i sentrale, lyse og store lokaler i gamle Lundegården. Gjennom Mosseregionens Eiendomsutvikling har vi fått en…
Les mer

Innovasjon Norge

Verket FabLab har mottatt den gledelige  nyheten om at Innovasjon Norge vil være med videre å støtte vårt prosjekt. Det betyr at vi nå er hakket før en oppstart og realisering av Verket FabLab. Vi håper å være i gang med klargjøring av lokaler i nærmeste fremtid, så følg med videre på oppdateringer i sosiale…
Les mer